Andrea Angelini
Andrea Angelini (Bologna, Włochy) Jest absolwentem Frescobaldi Conservatory w Ferrarze. W roku 1992 ukończył dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie w Mediolanie w klasie profesora Cremaschi. Odbył również studia muzyki sakralnej w Modenie i Rzymie oraz studiował grę na organach w konserwatorium w Pesaro. Od 1988, Andrea Angelini dyrygował wiele koncertów z chórem Carla Amori we Włoszech i zagranicą. Pracował również z Cattolica City Choir i Cesena Lyric Choir. W roku 1996 został dyrektorem artystycznym chóru katedry Rimini. Andrea Angelini był członkiem Jury konkursów chóralnych: Grand Prix Slovakia, Malta Choir Festival, Cantonigros Choir Competition, Jersey Choir Competition, The Prague Competition for Blind Musicians, The Rhodes Music Competition, Międzynarodowego Krakowskiego Festiwalu Chóralnego „Cracovia Cantans” a także przewodniczącym Jury Krakow Advent & Christmas Choir Festival. Jest redaktorem naczelnym FARCORO i Choral Magazine of the Regional Choir Association i Międzynarodowego Biuletynu Chóralnego (ICB), jest członkiem IFCM (Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej). Jest autorem licznych transkrypcji dla chórów i zespołów kameralnych.
Damijan Mocnik
Damijan Mocnik (Kranj, Słowenia) Ukończył studia muzyczne pod kierunkiem prof . Dane’a Škerl, w Akademii Muzycznej w Lublanie w 1991 roku, gdzie zdobył nagrodę Student Prešeren dla wybitnego studenta. Wypracował swój warsztat poprzez studiowanie za granicą, które obejmowały trening ze słynnym szwedzkim dyrygentem Erickiem Ericsonem. Od 1993 roku, Močnik był dyrygentem i dyrektorem muzycznym w Diocesan Classical Gymnasium w Lublanie na Słowenii, a od 2000 r. dyrektorem artystycznym wszystkich muzycznych działań na St. Stanislaus Institution w Lublanie. W 1999 roku, Chór Młodzieży z Garym Graden wykonał dwie jego kompozycje, jego „Missa in organi benedictione” została wykonana po raz pierwszy z Chamber Choir Slovenicum na oficjalnej prezentacji nowych organów w kościele franciszkanów w Lublanie. W 2000r. miały premierę trzy utwory napisane przez Damijana Močnika: „Tempus fugit”, „Vode novega Neba” i „Pesem moja je posoda tvojega imena”. Cantata Močnika „Circulus aeternus” została wykonana przez Malcolm Goldring na Cantat Europa Singing-Week 2004 w Lublanie. W 2006 roku był rezydentem dyrygentów w Bawarskiej Musikakademie w Marktoberdorf. W 2006 roku został zaproszony do prowadzenia warsztatów z dyrygentury i kompozycji w Europa Cantat 2006 w Moguncji, Niemcy. W roku 2007 (październik-listopad), został zaproszony do Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. Odbył się tam koncert na chór i orkiestrę z jego kompozycjami na Orcas Island. Prowadził wykłady na temat swojej działalności na University of Washington w Seattle i Pacific University, gdzie dyrygował ośmioma ze swoich kompozycji chóralnych. Muzyka Močnika znana jest publiczności na całym świecie ze swojej bezpośredniości, licznych dramatycznych zmian oraz bogatych brzmień.
Jan Rybarski
Jan Rybarski (Kraków, Polska) Wieloletnim dyrygentem Chóru Mariańskiego w Krakowie. Absolwent Salezjańskiej Średniej Szkoły Muzycznej Organistów w Przemyślu i Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora pod kierunkiem prof. Jerzego Kurcza. Przez wiele lat prowadził naukę zasad muzyki, historii muzyki i zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego w krakowskich seminariach (u księży Karmelitów Bosych oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na Stradomiu) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej. Pełni funkcje jurora na festiwalach i konkursach chóralnych i orkiestrowych. Bierze czynny udział w życiu muzycznym miasta Krakowa występując z chórem na najważniejszych uroczystościach religijnych i świeckich. Współpracuje również od wielu lat w komisjach do spraw muzyki sakralnej w Archidiecezji Krakowskiej. Wielokrotnie uhonorowany i nagradzany za swą działalność włączając to papieski Order Świętego Grzegorza Wielkiego. Wraz z Chórem Mariańskim brał udział w licznych konkursach chóralnych, festiwalach w kraju i za granicą, koncertował w wielu miastach i krajach, zdobywając uznanie i odnosząc znaczące sukcesy. Krakowska Kuria Metropolitarna powierzyła mu kierownictwo muzyczne organizacji śpiewów liturgicznych podczas pielgrzymki Jana Pawła II. Prowadzony przez niego chór śpiewał podczas wszystkich wizyt Ojca Świętego do Polski, w 1997 roku brał udział w specjalnym koncercie dla Jana Pawła II w Sali Klementyńskiej w Watykanie wykonując napisany przez Karola Wojtyłę "Sonet Słowiański" (muzykę skomponował Juliusz Łuciuk). Od wielu lat współpracuje z dyrygentami zza granicy (chórów europejskich i amerykańskich), prowadząc i organizując wspólne koncerty (m.in. w Domu Polskim w Paryżu, w ambasadzie w Wiedniu, w konsulacie w Brukseli, w konsulacie w Nowym Jorku, oraz w Radiu Watykańskim).
All Iastrebova
Alla Iastrebova (Moskwa, Rusja) Zasłużona dyrygentka i organizatorka ruchu śpiewaczego w Moskwie. Odznaczona orderem „Wielkiej Moskwy" za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W 1998 roku stworzyła szkołę chóralną Debute w skład której wchodzi prawie 300 chłopców w wieku 7-18 lat. podzielonych na 7 zespołów. Dzięki koordynacji pracy 60 nauczycieli Alla Iastrebova szybko osiągnęła sukces na konkursach w Rosji i na świecie. Między innymi jej zespoły zdobyły dwie nagrody na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w roku 2007r. oraz statuetkę "Złotego Anioła" na Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w 2010r.
Rihards Dubra
Rihards Dubra (Ryga, Łotwa) Studiował w Szkole Muzycznej w Jurmala, oraz w Emils Darzins College of Music. W 1989 roku ukończył studia na Latvian Music Academy w klasie kompozycji Adolfsa Skulte. W 1996 uzyskał tytuł magistra na Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Karlsona Jurisa. Podczas studiów, zaczął uczyć harmonii i kompozycji w Szkole Muzycznej w Jurmala, gdzie pracuje do dziś. Rihards Dubra był organistą w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, a od 1999 roku jest kantorem w kościele św Marii Magdaleny w Rydze. Większość prac kompozytora to utwory na głosy z towarzyszeniem muzyki organowej i symfonicznej. Podstawą stylu Rihardsa Dubra jest minimalizm i neo-romantyczne melodie w formie i filozofii gregoriańskiej muzyki średniowiecznej i renesansowej. Muzyka Rihards Dubra wykonywana jest w wielu krajach świata, kraje w których można nabyć nuty kompozytora to: Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Polska, Anglia, Francja, Austria, Włochy, Japonia, RPA, Kanada, Argentyna, USA.

CRACOVIA SACRA - Sacred Choral Music Festival in Krakow | e-mail: info@poloniacantat.pl | www.poloniacantat.pl |